Pod System là một dạng thiết bị vape nằm giữa phân khúc Vape Pen và Combo Vape Kit. Sự khác biệt có thể thấy rõ nhất giữa Pod Sytem và 2 phân khúc còn lại ở đặc điểm  tất cả những coil, bông, tinh dầu được tích hợp chung tất cả vào một bộ phận nhỏ được gọi  "Pod".
SIGELEI FOG STICK 80W STARTER KIT
Xem
SMOK NORD 4 80W POD KIT
Xem
ASPIRE AVP PRO 16W POD SYSTEM
Xem
SMOK ALIKE 40W POD MOD KIT
Xem
VAPORESSO LUXE PM40 POD MOD KIT
Xem
SMOK RPM LITE 40W POD MOD KIT
Xem
GEEK VAPE AEGIS HERO 45W POD KIT
Xem
Thelema 80W Pod Mod Kit by Lost Vape
Xem
SMOK NORD X 60W POD SYSTEM
Xem
SMOK RPM 2 80W POD MOD KIT
Xem
SMOK SCAR-P5 80W POD MOD KIT
Xem
VAPORESSO TARGET PM30 POD MOD KIT chính hãng
Xem
SMOK SCAR-P3 80W POD MOD KIT
Xem
Smok Fetch Pro 80w Pod Kit Chính Hãng
Xem
Vaporesso Target PM80 Pod Kit
Xem
Zalo